Park Kranjske čebele Višnja Gora

Projekt

Park Kranjske čebele Višnja Gora

Opis projekta

Zasnovali smo spremljajočo zasaditev in krajinsko ureditev okolice reprezentativnega in učnega čebelnjaka v Višnji Gori. Sestoji rastlin, v posnemajočih oblikah satovja, vsebujejo izključno medovite rastline. V korten visokih gredah prevladujejo medonosne trajnice kot so sivka, kadulja in ameriški slamnik, vse skupaj 28 vrst in sort. Po okoliških brežinah pa so sestoji 17 vrst samoniklih grmovnic in dreves, med drugimi glog, dren in divje jablane ter hruške.

Storitve

načrtovanje

izvedba

vzdrževanje

Glavne aktivnosti

Tovrstna zasaditev služi v izobraževalni namen in kot estetska kulisa čebelnjaku. Posamezne vrste rastlin so označene in poučujejo obiskovalce katere vrste rastlin so koristne za čebele. Park javnega značaja je tlakovan in opremljen z urbano opremo v oblikah satovja. Zasnovali smo celoten projekt z vsemi detajli in skrbno nadzorovali izvedbo.

bavdez_klop
bavdez_sivka
bavdez_krajina

Edinstven zunanji prostor

Sodobna oblikovna zasnova se harmonično vklopi v staro mestno jedro z uporabo rustikalnih materialov kot je korten, naravnih materialov in kamnin ter rastlin lokalnega izvora. Pozabljen in neurejen kotiček Višnje Gore je v zelo kratkem času postal glavna atrakcija.

bavdez_sivka
bavdez_okolica