Vedno imamo v mislih naravo in uporabike

Inspiracije

Vsaka edinstvena ureditev vrta ali krajine se začne z načrtom zunanje ureditve. Brez načrta bomo zaman pričakovali lep in funkcionalen zunanji prostor, pravilno umeščen v širšo in ožjo okolico. Le celostno načrtovanje oblikovanja vrtov bo dalo optimalen rezultat, ki bo uporabnikom v estetsko in funkcionalno zadovoljstvo. 

Strokovnost naše ekipe

Tomaž Bavdež stremi k temu, da so storitve oblikovanja vrtov in krajin unikatne, estetske, ekološke in podane z osebnim pristopom ter okoljsko odgovornostjo. Pri tem upošteva zakonitosti urejanja zunanjega prostora, predvsem pa usklajuje lastnosti širšega in konkretnega prostora s potrebami uporabnikov.

Izvedba krajine in vrtov

Studio oblikuje, načrtuje, izvaja, ureja in vzdržuje vrtove ter krajine, zunanje ureditve stanovanjskih, poslovnih in javnih objektov ter ostalih zelenih površin, mestne in podeželske vrtove, zelene površine in zelenice, zasaditve sejemskih postavitev, dvorišča, ekološke vrtove, ribnike, parke in posestva za zasebne in javne naročnike, zasaditve in zatravitve, vgraditve namakalnih sistemov, vodnih zbirnikov,  ...

Široka paleta storitev

S široko paleto storitev celostnega oblikovanja vrtov in poudarkom na podrobnostih bo vsaka prenova vrta ali nova ureditev pravilno vključena v prostor in bo zadovoljila uporabnika tako z estetiko kot tudi z uporabo.

Preureditev vrta

Celostna storitev

V primeru preureditve vrta je poudarek na optimizaciji obstoječega, načrtu zasaditve rastlin in umestitvi dodatnih vrtnih elementov kot so ograje, pergole, vodni motivi in skalnjaki, dovozi, potke, terase, parkirišča in vrtne stavbe, ...

Faze dela

  • Prvi obisk in posvetovanje
  • Izmere terena, raziskava prostora in analiza
  • Oblikovna zasnova, koncept oblikovanja
  • Idejna skica, zasnova
  • Glavni načrt
  • Načrt zasaditve
  • Načrt osvetlitve
  • Ocena stroškov izvedbe
  • Vodenje izvedbe projekta
  • Nadaljnja nega in vzdrževanje
Sožitje stroke, narave in kančka čarobnosti

Garantirano zadovoljstvo

Pri naši stroki v tujini za ogled na terenu zaračunajo, mi pa vam prvi ogled opravimo brezplačno, saj nam je v interesu, da energija med nami steče v pravo smer.