Krajina Slovenskega paviljona EXPO Milano

Krajina Slovenskega paviljona EXPO Milano

Projekt

Krajina Slovenskega paviljona EXPO Milano

Opis projekta

Oblikovali smo krajino slovenskega paviljona, predstavljenega na svetovni razstavi Expo Milano 2015. Koncept ureditve in uporaba rastlinskih združb je bila likovna interpretacija slovenske kulturne in naravne krajine. Arhitektura paviljona in grajeni elementi okolice so zasnova Sono arhitektov. Rdeča nit predstavitve Slovenije je zgoščena v sloganu"Green.Active.Healthy."

 

Storitve

koncept ureditve

uporaba rastlinskih združb

trajnostni razvoj

Glavne aktivnosti

Vsaka od štirih razstavnih teras krajine ima svoj karakter in interpretacijo, sledečo temi, ki se predstavlja v navezujočem delu notranjosti paviljona. Koncept sledi modernim smernicam oblikovanja krajine in načelom trajnostnega razvoja. 

Krajina Slovenskega paviljona EXPO Milano
Krajina Slovenskega paviljona EXPO Milano
Krajina Slovenskega paviljona EXPO Milano

Edinstven zunanji prostor

V minimalistični maniri se ustvarja zelena arhitektura, habitati, uporabljajo se lokalni materiali in rastlinske združbe ki potrebujejo manj vode, povečujejo biodiverziteto ter vsebujejo domače rastline ali njihove kultivarje.

Krajina Slovenskega paviljona EXPO Milano